سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم در حوزه گردشگری استان بوشهر


بوشهر – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: با سیاست گذاری مناسب دولت سیزدهم امسال با پیش‌بینی پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی برندهای کشوری از جمله علی بابا و ماهان در حوزه گردشگری تحولات و انقلابی در حوزه گردشگری استان انجام می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108100/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C