سرمایه‌گذاری در حوزه ایرانشناسی هدررفت سرمایه نیست+ فیلم


تهران- ایرنا- رئیس بنیاد ایرانشناسی معتقد است به هر اندازه که در عرصه فرهنگ و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هزینه کنیم، در واقع یک سرمایه‌گذاری ارزشمند بلندمدت است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84973933/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85