"سرخدار" کهنسال هیرکانی، در آستانه ثبت ملی است


سرپرست پایگاه میراث جهانی هیرکانی در گیلان، از ثبت ملی چندین درخت کهنسال سایت های هیرکانی گیلان خبر داد و اضافه کرد: پرونده ثبتی درخت سرخدار کهنسال تکمیل شده و به زودی شاهد ثبت ملی آن خواهیم بود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041710757/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA