سرآمدان آسمان فرهنگ ایران زمین + فیلم


تهران- ایرنا- آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، ۱۰ ستاره درخشان دیگر را به جامعه ما معرفی کرد، فرزانگان، میراث‌داران و میراث‌بانانی که سرآمدان آسمان فرهنگ ایران زمین هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146910/%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85