سایت شغاب در بوشهر به باغ‌موزه تبدیل می‌شود


بوشهر – ایرنا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: با توجه به کاوش‌های انجام شده در گورستان تاریخی شغاب و تفاهم با شهرداری، این منطقه در بوشهر به باغ موزه تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111779/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF