سامانه جامع گردشگری سلامت راه‌اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی گفت: سامانه جامع گردشگری سلامت در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۲ برای ایجاد پنجره واحد الکترونیکی بین دستگاه‌های دارای نقش در ارائه خدمات گردشگری سلامت راه‌اندازی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059307/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF