ساعت کار موزه‌ها و خانه موزه‌های شهرداری تهران افزایش یافت


تهران- ایرنا- ساعت کاری موزه ها، باغ موزه و خانه موزه های شهرداری تهران برای ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان و مسافران در ایام نوروز و ماه رمضان، افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059022/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA