ساعت کاری موزه‌ها در مناطق گرم کشور تغییر کرد


تهران- ایرنا- مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ساعات کاری موزه‌های ۴ استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و یزدبا توجه به شرایط اقلیمی در ماه‌های گرم سال تغییر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096837/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF