زرتشتیان میراث‌دار ایران کهن هستند/تلاش برای ثبت جهانی زرتشتی‌دوزی 


تهران – ایرنا – مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرتشتیان را از بهترین میراث‌داران ایران کهن توصیف کرد و گفت: تلاش می‌کنیم هنر زرتشتی‌دوزی در آینده‌ای نزدیک به عنوان میراث ناملموس ثبت جهانی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034807/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C