رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات گردشگری: خدمات موفق اورژانس مایه امیدآفرینی در جامعه است


تهران- ایرنا- رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات گردشگری گفت: در نوروز بار سنگینی بر دوش سازمان اورژاتس کشور است که اطلاع‌رسانی این خدمات مایه امید آفرینی در میان مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064501/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87