رویداد «میدان موزه‌ها» چیست؟


تهران- ایرنا- مدیرکل موزه‌ها وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح برنامه‌های روز جهانی موزه گفت: در این رویداد که «میدان موزه‌ها» نامگذاری شده است، حدود ۳۰ موزه شهر پایتخت به معرفی خود می‌پردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114178/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA