«رویداد ملی سه گام» در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد افتتاح می‌شود


تهران- ایرنا- «رویداد ملی سه گام»، با هدف پیوند طراحان و تولیدکنندگان منسوجات سنتی و صنایع دستی، ۱۴ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد افتتاح می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981187/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF