رویداد اردبیل ۲۰۲۳ و فرصت‌های آن


اردبیل -ایرنا- آغاز رویداد اردبیل ۲۰۲۳ فرصتی مغتنم برای شکل‌گیری ادبیات و گفتمان توسعه صنعت گردشگری و معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این صنعت برای سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095032/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86