رویداد اردبیل ۲۰۲۳ در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان نقش مهمی دارد


اردبیل-ایرنا- استاندار اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود استان اردبیل در حوزه گردشگری، رویداد ۲۰۲۳ در معرفی و برندسازی گردشگری اردبیل نقش مهم و اهمیت ویژه‌ای دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080239/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C