رویداد اردبیل ۲۰۲۳ با حضور میهمانان داخلی و خارجی آغاز شد


اردبیل – ایرنا – رویداد اردبیل ۲۰۲۳ با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، دبیرکل و سفرای اکو و جمعی از دیپلمات‌ها و مهمانان داخلی و خارجی با برگزاری آیین افتتاح در مجموعه فدک اردبیل آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094077/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF