رونمایی از طراحی‌های دوره ناصری صنیع‌الملک در کاخ گلستان


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه «از نقطه تا چهره» با رونمایی از مجموعه طراحی‌های صنیع‌الملک در کاخ گلستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104286/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86