رونق گردشگری سیستان و بلوچستان در گرو معرفی بیابان لوت


زاهدان – ایرنا – جانشین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: رونق گردشگری، اشتغال و اقتصاد لوت نشینان از مسیر معرفی بیابان لوت محقق می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175147/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AA