رونق گردشگری با تصمیم غافلگیرکننده چین

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110100358/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86

به نقل از بلومبرگ، سیریوم اعلام کرد که خطوط هوایی در چین قرار است ۹۹.۸ درصد از پروازهای ژانویه ۲۰۱۹ را در این ماه انجام دهند، اگرچه این بهبود عمدتا ناشی از سفرهای داخلی بوده است.

دوره ۴۰ روزه سال نو که از هفتم ژانویه آغاز شد، نشان‌دهنده بزرگترین مهاجرت سالانه روی زمین است.

تصمیم غافلگیرکننده چین برای حذف محدودیت‌های مرزی در اوایل این ماه، به دنبال پیش‌بینی‌های قبلی برای بازگشایی بسیار دیرتر در سال ۲۰۲۳، این صنعت را تقویت کرد.

این شرکت اعلام کرد که سفرهای بین‌المللی حتی با شروع سفرهای داخلی، به میزان زیادی کاهش می‌یابد، به‌طوری‌که خروج از چین تقریبا ۹۰ درصد در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری کمتر است.

سیریوم گفت که پروازهای داخلی ۹.۵ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۱۹ است.

ایسنا/خراسان رضوی اطلاعات هوانوردی سیریوم اظهار کرد که سفرهای هوایی در چین پیش از تعطیلات مهم سال نو چینی به سطح ژانویه ۲۰۱۹ بازگشته است.