رونق بوم‌گردی‌ها عامل توسعه گردشگری در استان قم


قم- ایرنا- یکی از برنامه‌های هدفمند و هوشمندانه برای جذب گردشگران رونق بوم گردی به شمار می‌رود که در این راستا قم با توجه به ویژگی‌های خاص آن می‌تواند عامل مهمی درتوسعه گردشگری در این استان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179329/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85