روزگاری که خانه‌ها متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه ساخته می‌شد


بندرعباس – ایرنا – کارشناس ارشد باستانشناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: تابش عمودی آفتاب در این استان،‌ شرایط خانه‌سازی را اندکی با سایر مناطق کشور متمایز کرده و به همین سبب در روزگاران گذشته، معماران خانه‌ها را مطابق اقلیم و فرهنگ بومی مردم طراحی کرده و می‌ساختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164147/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF