رفع چالش‌های موزه مردم شناسی شهرستان حمیدیه ضروری است


اهواز- ایرنا- رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حمیدیه موزه مردم شناسی این شهرستان را یک ظرفیت مطلوب در حوزه میراث و گردشگری دانست و بر ضرورت رفع چالش‌های پیش‌رو به منظور حفظ و نگهداشت این موزه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151150/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA