راه‌اندازی پایگاه پژوهش‌های منطقه‌ای شمال، مطالبه‌ای که تبدیل به آرزوی دیرینه شد


نوشهر- ایرنا- راه‌اندازی پایگاه پژوهش‌های منطقه‌ای شمال در رامسر به تاکید محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب مازندران مطالبه به حق اهالی منطقه بوده و انتظار است این مصوبه هیات دولت وقت در ۱۶ سال قبل در دولت سیزدهم اجرایی بشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010427/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84