رانش دیواره غربی سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر

شمس‌آبادی معتقد است: با توجه به اینکه اتفاقات حداقلی در سازه‌ها و بناهای جهانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است کوچک‌ترین اتفاقی واکنش‌های استانی، ملی و جهانی در پی خواهد داشت.

احمد شمس‌آبادی به ایسنا گفت: با درنظرگیری ضرروت رسیدگی به رانش دیواره غربی مجموعه سازه‌های آبی ـ تاریخی ثبت جهانی شوشتر ۶۰ میلیارد اعتبار برای استحکام این بخش تخصیص یافته است.

او افزود: دیواره غربی این مجموعه در شاخه گرگر از رودخانه کارون قرار دارد و این مجموعه به همراه بخشی از نهر گرگر که از جمله آثار سیزده‌گانه نظام آبی ـ تاریخی شوشتر هستند به ثبت میراث جهانی رسیده‌اند ولی چند سالی است که زنگ خطر در این مجموعه به صدا درآمده است.

او ادامه داد: به منظور جلوگیری از رانش بیشتر این بخش از دیواره و آسیب ندیدن بیشتر سازه‌های آبی خانه‌های مشرف بر دیواره غربی خریداری شده‌اند و به زودی سبک‌سازی انجام خواهد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080402817/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1

شمس‌آبادی با یادآوری این مطلب که سازه‌های آبی ـ تاریخی ثبت جهانی شوشتر شامل ۱۳ اثر است که به عنوان منظومه آبی شوشتر در سال ۸۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند اظهار کرد: مجموعه سازه‌های آبی شوشتر سیستمی به هم پیوسته از تونل‌ها، آبشارها، بندها، آسیاب‌ها و کانال‌های بز رگ هدایت آب هستند که با هماهنگی و پیوستگی در کنار هم کار می‌کنند.

ایسنا/خوزستان مسؤول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر می‌گوید: رانش دیواره غربی مجموعه ثبت جهانی سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر این بخش از مجموعه ثبت جهانی را در معرض خطر ریزش قرار داده و ممکن است با عدم رسیدگی تخریب شود.

مسؤول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر تصریح کرد: رانش دیواره غربی مجموعه سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر چندین سال است که در سازه‌های آبی ایجاد شده و این مجموعه را تهدید می‌کند.