رالی «خزر تا خلیج فارس» با معرفی برگزیدگان پایان یافت


تهران- ایرنا- رالی تور گردشگری «خزر تا خلیج فارس»، پس از هفت روز پیمایش در مسیر کریدور شمال به جنوب ایران، با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102223/%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA