دیدار از انجمن قاتلین


تهران- ایرنا- یک جهانگرد کُروات در سفر خود به ایران، روایتی را از سفر به الموت نقل می کند که در پی می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955529/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%86