دیجیتال‌سازی ۱۰ موزه استان کرمان در مدار اجرا
کرمان – ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان با اشاره به مناسبت ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی گفت: طرح دیجیتال‌سازی ۱۰ موزه این استان در این هفته اجرایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113567/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7