دوستداران سعدی، آرامگاه استاد سخن را گلباران کردند


شیراز-ایرنا-در آستانه فرا رسیدن اول اردیبهشت ماه و یاد روز شیخ اجل سعدی شیرازی ، آیین گلباران آرامگاه این شاعر بزرگ پارسی گوی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088399/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF