دستِ پُر مازندران برای میزبانی از مسافران نوروزی در نمایشگاه‌های صنایع دستی


ساری- ایرنا- ستاد اجرایی تسهیل خدمات سفرهای نوروزی سال ۱۴۰۲ برنامه برپایی نمایشگاه و بازارچه‌های صنایع دستی در تمامی شهرستان‌ها، برخی روستاها و شهرهای مازندران را برنامه ریزی کرد تا مسافران از این خطه با سبدی پُر از سوغات بار برگشت از سفر خود را ببندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041066/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C