دستاوردهای سفر ضرغامی به شرق فارس، توجه به نوبندگان‌ فسا و ساماندهی عروس تنگه های ایران


شیراز-ایرنا-وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از برخی آثار در شرق فارس گفت: مراسم شام غریبان و بافت تاریخی نوبندگان فارس ظرفیت های ویژه گردشگری مذهبی به شمار می‌روند و به آن توجه ویژه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012221/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C