«درگاه اصالت کالا» خیال مشتریان صنایع‌دستی را راحت می‌کند/ تسهیل فروش آثار در غرفه‌های مجازی
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه درگاه گواهی اصالت کالا در دست اقدام است، گفت:‌ با این درگاه تولیدکنندگان صنایع‌دستی می‌توانند آثار خود را به راحتی در فضای مجازی ارائه کنند، از طرفی مشتری هم خیالش از اصالت کالا راحت خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024118/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84