دبیرکل سازمان ملل: نوروز فرصتی برای گفتگو و همبستگی است


نیویورک – ایرنا- آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با تبریک فرا رسیدن عید نوروز گفت که  نوروز جشن میراث فرهنگی و تنوع غنی بشریت  و فرصتی برای گفتگو همبستگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062515/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA