داوری آثار جشنواره صنایع‌دستی فجر آغاز شد


تهران- ایرنا- داوری آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فجر (سرو سیمین۷) آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035605/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF