دانش‌آموختگان ایرانشناسی به نهادهای فرهنگی و اجتماعی معرفی می‌شوند


تهران- ایرنا- مدیر تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی از تربیت ۴۴۰ دانش آموخته در رشته‌های ایرانشناسی و نسخه‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۲۰ دانش آموخته در مقطع دکتری در این بنیاد و هدایت آنها به سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981072/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF