دارابی: توسعه پایدار جامعه محور با تکیه بر میراث فرهنگی ایرانی و اسلام محقق می‌شود


تهران- ایرنا- معاون میراث فرهنگی کشور در پیامی تاکید کرد: بر این باوریم که تکیه بر میراث فرهنگی ارزشمند ایرانی و اسلامی که علیرغم کثرت مصادیق آن، وحدتی برگرفته از باورهای متعالی دارد بستری را برای جامعه امروز فراهم می­کند که تنها از آن منظر می­توان، توسعه پایدار جامعه محور و فرهنگ محور را محقق کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114524/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C