خوزستان نمادی از «ایران فرهنگی» است


تهران – ایرنا – قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: خوزستان مینیاتوری از ایران فرهنگی در ادوار مختلف تاریخ است که ظرفیت‌های آن باید خوانش و معرفی شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85187242/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA