خلاقیت اولویت صدور مجوز دفاتر گردشگری در کردستان است


سنندج- ایرنا- معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: اتخاذ رویکرد تحولی و داشتن ایده و خلاقیت، در اولویت صدور مجوز برای راه‌اندازی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986388/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA