خراسان رضوی رتبه نخست کشور در شاخص حجم سرمایه‌گذاری گردشگری را داراست


مشهد- ایرنا- معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این استان با ۲۱۰ طرح در حال ساخت و تبدیل، دارنده رتبه نخست کشور از نظر شاخص حجم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035510/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7