خراسان جنوبی؛ مقصد سفر به سرزمین ناشناخته‌ها


بیرجند – ایرنا – خراسان جنوبی با داشتن هزار و ۱۴ اثر ملی و پنج اثر جهانی دارای جاذبه‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گردشگری است که می‌تواند در فصول مختلف سال مقصد گردشگری باشد اما ناشناخته ماندن این ظرفیت‌ها از موانع موجود به شمار
می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198852/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7