خدمات‌رسانی به ۵٧ میلیون مسافر نوروزی


تهران – ایرنا – قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ستاد هماهنگی خدمات سفر در قالب یک قرارگاه عملیاتی موفق، توانست به ۵۷ میلیون نفر از مردم که در نوروز سفر کرده‌اند، خدمت‌رسانی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074961/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%D9%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C