خانه کرد سنندج میزبان دست‌آفرین‌های هنر ایرانی شد


سنندج- ایرنا- جشنواره و نمایشگاه ملی صنایع دستی با عنوان”دست‌آفرین‌های هنر ایرانی” با همکاری و مشارکت بسیج هنرمندان و مرکز بسیج میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز یکشنبه در خانه کُرد سنندج دایر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960647/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF