خانه «مجاهد» دزفول اقامت‌گاه سنتی می‌شود

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول ادامه داد: در دوره‌های پیشین مرمت بنا، اقداماتی نظیر بازسازی بخش‌های فروریخته شامل اتاق‌های طبقه همکف واقع در جبهه جنوبی و اتاق‌های طبقه اول بنا، بازسازی هشتی و دالان ورودی و نیز سبک‌سازی، عایق‌کاری و آجرفرش سطوح بام انجام شده است.

خادم عنوان کرد: همچنین باتوجه به اهمیت فضاهای دستکند در بناهای تاریخی دزفول، در این فاز، پاک‌سازی کامل شوادان‌ها از آوارهای انباشته در آن صورت خواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد: خانه تاریخی مجاهد به منظور بهره‌برداری به‌عنوان اقامگاه سنتی، در حال سپری کردن مراحل اداری است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408441/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

او افزود: در فصل جدید مرمت بنا که با مشارکت مالی مالک و با نظارت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در حال انجام است، نازک‌کاری فضاهای داخلی با کاهگل و اندود گچ دردستورکار قرار گرفته است.

ایسنا/خوزستان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول با اشاره به آغاز فصل جدید مرمت خانه تاریخی مجاهد از تبدیل این خانه به اقامت‌گاه سنتی خبر داد.

به‌ گزارش ایسنا، براساس اعلام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، حمیدرضا خادم با اشاره به این‌که خانه مجاهد به شماره ۲۸۲۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به‌منظور حمایت از دارندگان ابنیه تاریخی و ثبت‌ملی نسبت به تأمین اعتبار مشارکت در مرمت این بنا اقدام کرده است.