خانه زند قم بازمانده ای از عصر قاجار


قم- ایرنا- خانه تاریخی زند قم که موزه مردم شناسی نیز محسوب می شود بازمانده ای از عصر قاجار در این شهر است که می تواند یکی از مقصدهای گردشگران در نوروز ۱۴۰۲ باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058139/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1