خانه‌مسافرهای مشهد؛ نقش پررنگ در اقامت و ضرورت ساماندهی


مشهد- ایرنا- خانه‌مسافرهای مشهد، سهم عمده‌ای در پذیرش مسافران و زائران این کلانشهر زیارتی دارند که ساماندهی این واحدها نیز سالهاست در حال انجام است اما سرعت رشد شمار منازل شخصی زائرپذیر، باتوجه به نیاز مسافران و از سویی جاذبه اقامتی آنها، تقویت‌ روند ساماندهی این اماکن را ضروری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005810/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C