حمام سنگی شهرستان کوثر؛ شاهکار معماری دست‌کند در دل غار


اردبیل – ایرنا – حمام سنگی و تاریخی شهر گیوی مرکز شهرستان کوثر از توابع استان اردبیل، شاهکاری از معماری دست‌کند در دل غار است و به عنوان یکی از بناها و قطب‌های گردشگری، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993354/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1