حفظ بناهای تاریخی در سایه مسئولیت‌پذیری عمومی محقق می‌شود


اراک – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: حفظ بناهای تاریخی به عنوان ظرفیت‌های اصیل فرهنگی و هویتی در سایه مسئولیت‌پذیری عمومی و برنامه‌های برون دستگاهی محقق می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959038/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF