حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث‌ فرهنگی در خوزستان

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020501902/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

او بیان کرد: میثم آسوپا، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، به‌ عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر از ساعت ۸ تا ۱۸ روزهای چهارشنبه (ششم)، پنجشنبه (هفتم) و جمعه (هشتم) اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ پاسخ‌گوی مردم خواهد بود.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خوزستان افزود: همه هم‌استانی‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی استان به نشانی اهواز ـ خیابان امام شرقی ـ نبش سلطانی ـ ساختمان سابق جهاد کشاورزی ـ اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خوزستان درخواست‌های خود را در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مطرح کنند.

ایسنا/خوزستان مدیر کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خوزستان از راه‌اندازی میز خدمت با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث‌ فرهنگی در استان خبر داد.

به‌گزارش ایسنا، محمدحسین ارسطوزاده با اعلام این خبر گفت: میز خدمت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های مردمی با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث  ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در راستای اجرای اهداف و برنامه‌های دولت مردمی، ششم، هفتم و هشتم اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.