حداد عادل: با صنایع‌دستی گام بلندی در اقتصاد مقاومتی برداریم


تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر شناساندن صنایع‌دستی به مردم گفت: صنایع‌دستی باید از حالت تفننی در بیاید زیرا با رونق این حوزه می‌توانیم گام بلندی در اقتصاد مقاومتی برداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026011/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85