حاشیه مستطیل سبز در بازار قطر ٢٠٢٢؛ کَل‌کَل، کوچک و لاکچری+ فیلم


دوحه- ایرنا- کشور قطر به عنوان کوچکترین میزبان جام جهانی در زمان برگزاری این رویداد ورزشی از فرهنگ و سنت خود نیز غافل نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955832/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A2-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85