جشن نوروزگاه ایرانی در معبد هندوهای بندرعباس


بندرعباس- ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برپایی جشن نوروزگاه در معبد هندوهای بندرعباس طی تعطیلات نوروزی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062112/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3