جشنواره گلابگیری این بار در اسلامشهر + فیلم


اسلامشهر- ایرنا – وقتی صحبت از گلاب و گلابگیری می شود ناخودآگاه اذهان به سمت قمصر و کاشان می رود اما بد نیست بدانید که برای نخستین بار در استان تهران، جشنواره گلابگیری به میزبانی اسلامشهر از ۱۳ اردیبهشت در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103384/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85